Aktuelnosti

Predstavljen 13. Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji

Nakon jedanaest štampanih i jednog elektronskog izdanja Vodiča, predstavljeno je 13. izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji,  koje ima formu onlajn baze podataka. Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama, institucijama, malim i srednjim preduzećima, pojedincima i drugim zainteresovanim stranama.

Novo unapređeno izdanje Vodiča stavlja na raspolaganje i nove mogućnosti kao što su:

  • Uvid u aktuelne konkurse sa podacima i praktičnim uputstvima o uslovima za apliciranje
  • Uvid u bazu međunarodnih i domaćih izvora finansiranja sa osnovnim podacima o vrstama podrške koju pružaju, oblastima koje podržavaju, potencijalnim korisnicima, geografskoj oblasti delovanja i sl.
  • Brza i jedonostavna pretraga donatora i konkursa
  • Dostupnost ažuriranih informacija.

Vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. Na izradi Vodiča učestvovali su: TACSO Građanskih inicijativa, resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike SrbijeKancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Lista domaćih i stranih izvora finansiranja koji su deo Vodiča ne predstavlja potpuni spisak svih izvora finansiranja koji su dostupni zainteresovanim stranama, već samo onih koji su se odazvali pozivu da se informacija o sredstvima koja dodeljuju nađu u Vodiču, kao i onih koji ove informacije javno objavljuju na svojim internet stranicama.

Vodiču možete pristupiti putem sledećeg linka