Aktuelnosti

Otvoren konkurs za učešće u projektu „Odgovorno za društvo“

Forum za odgovorno poslovanje, Delhaize Srbija i Smart kolektiv pozivaju socijalne preduzetnike i socijalne preduzetnice da se prijave za učešće u projektu „Odgovorno za društvo“. Cilj projekta je pružanje podrške socijalnim preduzećima da unaprede svoje predstavljanje na tržištu.

Projekat će biti realizovan tokom perioda septembar - decembar 2017. godine. Tokom tog perioda 10 odabranih socijalnih preduzeća imaće mogućnost da: razvija kapacitete za predstavljanje na tržištu, stekne znanje o procedurama za ulazak u lance nabavke kompanija i maloprodajne objekte, prezentuje svoje proizvode/usluge kompaniji uz mogućnost buduće saradnje sa Delhaize Serbia.

Pravo na učešće imaju:

- Pravna lica koja kroz svoje poslovanje ostvaruju pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu: radno angažuju osobe iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa; reinvestiraju najveći deo dobiti u rešavanje društvenih, ekonomskih i ekoloških problema i-ili obezbeđuju socijalne usluge ranjivim kategorijama stanovništva;

- Socijalna preduzeća koja imaju razvijen proizvod i/ili uslugu koja se nalazi na tržištu;

- Socijalna preduzeća koja vide mogućnosti za rast i razvoj kroz ovaj Projekat.

Odabrana socijalna preduzeća će u saradnji sa ekspertima iz kompanije Delhaize Serbia, proći kroz sledeće korake:

1. Prepoznavanje potreba socijalnih preduzeća

2. Učešće na treninzima za razvijanje kapaciteta socijalnih preduzeća koje drže zaposleni u kompaniji

3. Konsultacije i prezentaciju proizvoda/usluga sa zaposlenima iz kompanije

4. Mentorska podrška od strane kompanije za jedno socijalno preduzeće

5. Mogućnost saradnje sa Delhaize Serbia

Prijave su otvorene do nedelje 20.8.2017 u 23:59 a dobitnici konkursa će biti proglašeni do 04.09.2017.

Više o samom projektu i načinu prijave možete naći ovde