Aktuelnosti

Programi Fonda za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost će i u 2017. godini nastaviti da pruža postojeće usluge za preduzetnike i istraživače u Srbiji kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

Program ranog razvoja je usmeren na stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju kroz osnivanje startap ili spinof kompanija u privatnom sektoru. Program obezbeđuje finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju. Trajanje projekta može biti najviše do 12 meseci. Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru ovog programa iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta, dok najmanje 15% mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora. Ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80,000 evra.

Uslovi za prijavu su da je podnosilac mikro ili malo privredno društvo (po definiciji Evropske komisije), da je privredno društvo privatno (najmanje 51% u privatnom vlasništvu) i da je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (u vlasništvu srpskog državljanina). 

Program sufinansiranja inovacija je usmeren na podsticanje komercijalizacije istraživanja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnji sa međunarodnim kompanijama i organizacijama i povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti. Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine. Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru ovog programa iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva, odnosno 60% od ukupno za srednja privredna društva. Ukupan iznos koji Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje po projektu ne može biti veći od 300,000 evra.

Korisnici ovog programa imaju obavezu „rojalti“ plaćanja u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta. Ukoliko projekat rezultira prihodom, korisnik će Fondu isplatiti do 120% od ukupno u roku od 5 godina od završetka projekta. U slučaju neuspešnog projekta, ne zahteva se takvo plaćanje.

Uslovi za učešće u programu je da je podnosilac prijave mikro, malo ili srednje privredno društvo u skladu sa definicijom Evropske komisije i da je privredno društvo najmanje 51% u privatnom vlasništvu. 

Rok za prijavu za oba programa je 1. septembar do 15 časova.

Više informacija možete pronaći na sledećim linkovima:

Program ranog razvoja

Program sufinansiranja inovacija